Thư ký cứ thế này thì ông chủ làm việc thế nào được đây. Ngực đẹp...