Sáng thức giấc đón bình minh không mảnh vải che thân thế này thích thật đấy,...