Anh nói đưa em đi công viên mà chả nói gì với em cứ đè ra...