Bông hoa càng đẹp khi không thuộc về ai. DJ Mie thật xinh đẹp và dịu...