Tôi có 3 bích nên tôi đi trước nhé :)) em Thắm tây của vũ đoàn...