Nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, cô giáo mặc sơ mi trắng ra tay trừng phạt...